ผู้ว่าฯ พะเยา รับตำแหน่ง พร้อมสักการะศาลหลักเมือง

772

ผู้ว่าฯ พะเยา รับตำแหน่ง พร้อมสักการะศาลหลักเมือง

วันที่  31 พ.ค.64  นายโชคดี  อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางประภากร อมรวัฒน์  นายกเหล่าชาดจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา , อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง , พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง  , ศาลพระภูมิศาลากลางจังหวัดพะเยา  พระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5  และกราบไหว้พระในห้องปฏิบัติงาน  เนื่องในกาศเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หลังจากที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายโชคดี  อมรวัฒน์   ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงมหาดไทย  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.64 เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ วันที่ 27 พ.ค.64

โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดพะเยาร่วมต้อนรับ