หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการรณรงค์ช่วงปีใหม่
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562


วันที่ 27 ธ.ค. 61 จุดบริการสี่แยกอินโดจีน อ.เมืองพิษณุโลก พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผช.ผบ.ตร พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก. จว.พล. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการสี่แยกอินโดจีน เพื่อเน้นย้ำในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด ขอให้ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีที่สุดให้เกิดความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด


ตลอดทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 เนื่องจากจะมีการสัญจรของประชาชนจำนวนมาก อันจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย และยาเสพติดเข้ามาในห้วงนี้ด้วย

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 จึงร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 149 จุด โดยแบ่งเป็นจัดตั้งจุดบริการประชาชนในถนนสายหลักถนนสายรองและบริเวณถนนชุมชน เพื่ออำนวยความความสะดวกในการเดินทางให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้