931

“เลิกนับถือผี” เชียงราย ชาวอาข่าแม่ฟ้าหลวง ประกอบพิธีสงฆ์ หันมานับถือศาสนาพุทธ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00  น. พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยประกอบพิธีชนเผ่าอาข่า บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ เพื่อต้องการเลิกนับถือผีหันมานับถือศาสนาพุทธ ด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยพระสงฆ์ได้มอบพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเผยแผ่ในพระพุทธศาสนา โดยให้เข้าถึงจิตใจแก่นแท้ของพี่น้องชนเผ่าอาข่าบ้านป่ากล้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /  รายงาน