อุตรดิตถ์ ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง หาดสองแคว   ชุมชนคุณธรรม”บวร”ontour

213

อุตรดิตถ์ ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง หาดสองแคว   ชุมชนคุณธรรม”บวร”ontour

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ร่วมกับชุมชนคุณธรรม “บวร” on tour บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียงหาดสองแคว ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วย การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน และอาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดการทำอาหารพื้นถิ่น เมนู ผัดบักมี่ ซึ่งดำเนินการจัดงานในวันที่ 5-6 มีนาคม 2564 กิจกรรมจะดำเนินการในทุกวันศุกร์และเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อทุนทางวัฒนธรรม สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนโดยรวม ภายใต้การขับเคลื่อนของพลัง บวร

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรม บวร on tour บ้านหาดสองแควแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนต้นแบบพลังบวร ที่มีความเข้มแข็ง 1 ใน 100 ชุมชนของประเทศ ซึ่งมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น สามารถนำมาต่อยอดสร้างกิจกรรมและพัฒนาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจและทดลองชม ชิม ใช้มากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเยี่ยมเยือนหรือมาท่องเที่ยวให้กำลังใจพี่น้องลาวเวียงชาวชุมชนบ้านหาดสองแควได้เช่นนี้ ทุกวันศุกร์และเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนทุกเดือน โดยในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคมนี้ จะมีการแข่งประกอบอาหารพื้นถิ่นเมนู เอาะแจ่ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมนูต้องห้ามพลาด

หากมาเยือนชุมชนบ้านหาดสองแคว นอกจากอั่วบักเผ็ด ทอดมันหัวปลี แกงโอ๊ะเอ๊ะ ทั้งนี้ หากท่านต้องการมาพักผ่อนในชุมชนก็สามารถเดินทางเข้ามาพักโฮมสเตย์ในชุมชนได้ครับ ซึ่งเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานได้รับรางวัลจากกรมการท่องเที่ยว ที่ราคาถูกมาก พร้อมอาหารเช้าและร่วมตักบาตรหับจังหันตามวิถีของชุมชน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน