กระทรวง พม.เผยคนพิการลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว 1,700 ราย ลงได้ถึง 5 มิ.ย.64

667

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผนึก กระทรวงสาธารณสุข ดูแลคนพิการฝ่าวิกฤตโควิด-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนพิการ รอบที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 สำหรับคนพิการทุกประเภท อายุ 18 – 59 ปี ในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ ก่อนรวบรวมรายชื่อส่งต่อกรมการแพทย์ ดำเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการที่ลงทะเบียนในแบบสำรวจของ กรม พก. แล้ว 1,700 คน (คนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก)


นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม พก. กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ ในสถานการณ์โควิด-19 กระทรวง พม. ทำงานร่วมกับองค์กรด้านคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีมเรามีเรา  ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 และแอพพลิเคชัน TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ  พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี เปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
สำหรับคนพิการที่สนใจลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนพิการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือ 09 2984 7199