อนุบาลพิษณุโลก ผลสอบ ONETคณิตศาสตร์-อังกฤษ เต็ม 100 ภาพรวมคะแนนสูงทุกกลุ่มสาระวิชา

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เปิดเผยว่าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีผลสอบโอเน็ต “ONET”นักเรียนจำนวน 278 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 25 คน ภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน 11 คน และมีคะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา คือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 17 คน โดยภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนสูงทุกกลุ่มสาระวิชา

นายสุรินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากผลการส่งต่อยอด ตั้งแต่อนุบาล 2,3 และป.1-5 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้ทำกันเป็นทีมและมีความมุ่งมั่น ส่วนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูจะมีการสอนและและติวค่อนข้างมากโดยเอาตัวชี้วัดหลักสูตรมากางดู นอกจากนั้นยังมีโครงการติวที่โรงแรม ซึ่งมีผู้ปกครองมาช่วยเสริมสอนพิเศษและติวเข้มในตอนเช้า จึงมีภาพรวมคะแนนสูงในระดับประเทศ