กกล.ผาเมือง ยึดเฮโรอีน 60.55  กก.บริเวณช่องทางหนองเขียว  อ.เชียงดาว 

178

กกล.ผาเมือง ยึดเฮโรอีน 60.55  กก.บริเวณช่องทางหนองเขียว  อ.เชียงดาว

พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า จากการที่กองกำลังผาเมืองมีมาตรการเข้มข้นในการจัดกำลังเฝ้าตรวจ ลาดตระเวนตามแนวชายแดน โดยจัดกำลังจากกองหนุน  เสริมด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีอยู่  ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทำให้วันนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนทั้งด้านจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเกิดประสิทธิภาพ

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา กองกำลังผาเมืองโดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  จัดกำลัง 2 ชุดปฏิบัติการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ  บริเวณช่องทางที่เพ่งเล็งในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายขณะทำการ ลาดตระเวนบริเวณช่องทางหนองเขียว  ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เขียงใหม่.  ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 2 คน กำลังแบกกระสอบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว

หน่วยจึงได้แสดงตนเพื่อขอตรวจค้น เมื่อผู้ต้องสงสัยพบ เจ้าหน้าที่ทหาร จึงได้หลบหนี โดยอาศัยความมืด และความชำนาญเส้นทางในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทิ้งกระสอบดังกล่าวไว้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  จัดกำลังเข้าตรวจสอบกระสอบดังกล่าว  พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) บรรจุอยู่ภายในกระสอบ จำนวน 2 กระสอบ มีปริมาณ 173 แท่ง คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 60.55 กิโลกรัม

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนยังคงมีต่อเนื่อง  ซึ่งกองกำลังผาเมืองยังคงปฏิบัติงานเพื่อสกรีนชายแดนอย่างเข้มข้น ปัจจุบันผู้ลักลอบมักจะส่งยาตามออเดอร์การสั่ง   ซึ่งเมื่อได้ออเดอร์จะมีการรวบรวมยาตามกลุ่มต่างๆมาเพื่อส่งเข้าในพื้นที่ตอนในจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเฮโรอีนเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64  กกล.ผาเมือง โดย ฉก.ม.5 จัด กพ. 2 ชป.  ทำการ ลว.เฝ้าตรวจ  บริเวณช่องทางที่เพ่งเล็งในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายขณะทำการ ลว. บริเวณช่องทางหนองเขียว  ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 2 คน กำลังแบกกระสอบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว หน่วยจึงได้แสดงตนเพื่อขอตรวจค้น เมื่อผู้ต้องสงสัยพบ จนท.ทหาร จึงได้หลบหนี โดยอาศัยความมืด และความชำนาญเส้นทางในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทิ้งกระสอบดังกล่าวไว้ หน่วยจึงจัดกำลังเข้าตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) บรรจุอยู่ภายในกระสอบ จำนวน 2 กระสอบ มีปริมาณ 173 แท่ง คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 60.55 กิโลกรัม