พิษณุโลก มูลนิธิ รพ. พุทธชินราช ตั้งกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯบึงแก่งใหญ่

799

พิษณุโลก มูลนิธิ รพ. พุทธชินราช ตั้งกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯบึงแก่งใหญ่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนายแพทย์ศิวฤทธิ์รัศมีท่านประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อรายงานสถานะการเงินการดำเนินการเกี่ยวกับของทุนของมูลนิธิจำนวน 12 กองทุนอาทิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็ก ,โรคหัวใจ,เครื่องมือแพทย์,รักษาแผลผ่าตัด,จิตอาสาพุทธชินราช,กายอุปกรณ์เสริม ,เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ มีสถานทางการเงิน 94,785,350 บาท

ในโอกาสนี้ นายแพทย์ศิวฤทธิ์ ได้ขอมติที่ประชุมรับรองการจัดตั้งกองทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน”ศูนย์การแพทย์พุทธชินราชา”(บึงแก่งใหญ่) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
โดยกองทุนฯกำหนดจัดตั้งวงเงินในเบื้องต้น 11,487,661 บาท และขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดสร้างถนน ศาลาพักญาติ โรงอาหาร รั้ว

ศูนย์การแพทย์พุทธชินราชา ดำเนินการก่อสร้างอาคารมาตั้งแต่ปี 2560 ขณะนี้ได้แล้วเสร็จเพียง 1 หลัง เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่องบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อต้องการขยายการรักษาและแยกเตียงไปจาก รพ.พุทธชินราช ด้านการผ่าตัดและรักษาโรคมะเร็ง โรคไต เป็นต้น