พม.ลุยช่วย“กลุ่มเปราะบาง”พื้นที่เสี่ยงรุดเยียวยาเด็ก 3 คน แฟลตดินแดงผู้ปกครองติดโควิด-19

537

พม.ลุยช่วย“กลุ่มเปราะบาง”พื้นที่เสี่ยงรุดเยียวยาเด็ก 3 คน แฟลตดินแดงผู้ปกครองติดโควิด-19

วันที่ 28 พ.ค. 64 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.)  ลงพื้นที่ แฟลต 49 ชั้น 3 แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 2  กรุงเทพฯ ให้ความช่วยเหลือเด็ก 3 คน อาศัยเพียงลำพังอยู่กับศพของคุณตาที่ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 และถูกส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาล

โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300  การเคหะแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายการทำงานด้านสังคมกลุ่มอาสาเส้นด้าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือ

นายอนุกูล กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ได้รับแจ้งข้อมูลจากภาคีเครือข่ายการทำงานด้านสังคมกลุ่มอาสาเส้นด้าย กรณีเด็ก 3 คน เบื้องต้นได้เยี่ยมให้กำลังใจเด็ก หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ติดตามสภาพความเป็นอยู่ต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านอาหารและสิ่งของที่จำเป็น

สำหรับแฟลตเคหะชุมชนดินแดง กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้สำรวจและฉีดพ่นฆ่าเชื้อในชุมชน ซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่างในการเข้าถึงชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่มีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ กระทรวง พม. จะเข้ามาฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ รวมทั้งประเมินสภาพครอบครัวเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบภายหลังวิกฤตโควิด-19 กระทรวง พม.ได้เตรียมจัดสถานที่รองรับไว้หลายพื้นที่ ทั้งในเขต กทม. และปริมณฑล สามารถรองรับได้เกือบ 400 คน โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่