พิษณุโลก อบจ.ส่งช่างเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มรภ.พิบูลสงคราม

752

พิษณุโลก อบจ.ส่งช่างเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  มรภ.พิบูลสงคราม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายขจรวุฒิ ปิ่นดอนทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินเตรียมความพร้อมสถานที่ของโรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายชาญพัฒน์ มาประกอบ หัวหน้างานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ นางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งสแตนทางเดินยกระดับ สำหรับไว้บริการผู้พิการหรือทุพลภาพที่นั่งรถวีลแชร์และไม่สามารถเดินขึ้นไปรับบริการฉีดวัคซีนด้านบนได้ โดยจะมีรถโฟล์คลิฟท์ให้บริการยกจากด้านล่าง เพื่อนำขึ้นผ่านทางยกระดับที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งได้ติดตั้งราวกั้นทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลสนามฯ และติดตั้งเต้นท์ สำหรับไว้ให้ผู้ที่มารอรับการฉีดวัคซีนได้นั่งพักผ่อนระหว่างรอคิว

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิ-19 ตามลำดับคิวไว้กับทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เข็มแรกทั้งหมด โดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีกำหนดการฉีดวัคซีนจริงเป็นวันแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก