“ราชานุกูล” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา

746

“ราชานุกูล” ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา


วันที่ 28 พ.ค. 64 อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มคนพิการ ได้แก่ ออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น และแอลดี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสมาชิกครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกันที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑทล ณ อาคารผู้ป่วยนอก 2 สถาบันราชานุกูล ตามนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบถุงยังชีพแก่คนพิการที่รับการฉีดวัคซีนโควิด -19


ทั้งนี้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สถาบันราชานุกูล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและลดความแออัด โดยสามารถจองฉีดวัคซีนโควิด -19 ในโครงการ “ไทยร่วมใจ” ได้ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใกล้บ้านได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com อีกช่องทางหนึ่ง