ปตท.สผ. รวมพลังสู้ COVID-19 มอบชุดคลุมปฏิบัติการ รพ.ม.นเรศวร

456

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมด้วย คุณแววเดือน ปิงเมือง ผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบชุดคลุมปฏิบัติการ จำนวน 300 ชุด มูลค่า 72,225 บาท แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รสสุนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแพทย์ ผู้แทนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้รับมอบ