รร.สรรพวิทยาคม จัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ อุตุน้อย เพื่อเตือนหมอกควัน PM 2.5 แบบ Real-time (คลิป)

736

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ อุตุน้อย เพื่อเตือนคณะครูนักเรียนหลีกเลี่ยงหมอกควัน PM 2.5 แบบ Real-time

วันนี้ 3 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะครู และนักเรียน ร่วมกันติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสถานีตรวจอากาศ (อุตุน้อย)
อาจารย์ธนสิน ชูเกียรติตกุล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวว่าสำหรับโครงการ สถานีตรวจอากาศ (อุตุน้อย) นี้ เป็นโครงการ ที่ ทางสวทช. ส่งเสริมให้โรงเรียน นำเทคโนโลยี ดังกล่าว มาเพื่อใช้ประโยชน์ สู่ท้องถิ่น โดยสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time

เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอยู่ต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงมีการติดตั้ง การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เข้าไปด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ ในการแจ้งเตือน ซึ่งนักเรียนและคณะครู สามารถเข้าไปในเว็ปไซต์ ของอุตุน้อย โรงเรียนสรรพวิทยาคมแบบ Real-time ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งการหลีกเลี่ยง ทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันการสูดดม ฝุ่นละออง ที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย