พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ทำบุญวัดใหญ่รับมะม่วงน้ำดอกไม้กลับบ้าน

645

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัด บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ทำบุญวัดใหญ่รับมะม่วงน้ำดอกไม้กลับบ้าน

วันที่ 2 มีนาคม 2564 พ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.หญิง วีรวรรณ์ พันภูมิพฤกษ์ รอง หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก และ ร.ต.สุวัฒณ์  เพ็งคุ้ม รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ประสานงานบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โดยขอความอนุเคราะห์ พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวัดฯ ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญพร้อมแจกมะม่วงน้ำดอกไม้ให้กลับไปรับประทาน ซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการได้ส่งมะม่วงให้กับทางวัดไปแล้ว กว่า 700 กิโลกรัม การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และ ประชาชน ที่สนใจมะม่วงและต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดพิษณุโลก (มะม่วงส่งออกเกรดเอ) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดต่อโควิด-19 ติดต่อได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-242909 หรือกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงวังทับไทร โทร.095-254-7561 หรือ โทร.087-850-4385

สืบเนื่องเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.) ได้รับการประสานจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยประสานหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดพิษณุโลก (มะม่วงส่งออกเกรดเอ) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ส่งออกไม่ได้