จ.ตาก เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว โดยที่ปรึกษา รมว.สธ.ประเดิมฉีดเป็นคนแรก (คลิป)

903

จังหวัดตาก เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเดิมฉีดเป็นคนแรก


ช่วงบ่ายวันนี้ 2 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เป็นปฐมฤกษ์โดย นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเดิมฉีดเป็นคนแรก ส่วนคนที่ 2 นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด คนที่ 3นายแพทย์วิทยา พลสีลา สาธารณสุขจังหวัดตาก คนที่ 4นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองสาธารณสุขจังหวัดตาก คนที่ 5 นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอแม่สอด และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่ง


ซึ่ง วัคซีนโควิด 19 ซีโนแวค จำนวน 5,000 โดส ล็อตแรกนี้ สามารถฉีดได้จำนวน 2,500 คนนั้น แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3,000 โดส จำนวน 1,500 คน แยกเป็นโรงพยาบาลแม่สอด 1,200 คน อีก 300 คน แบ่งให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภออีก 8 อำเภอและโรงพยาบาลเอกชนอีก 2 แห่ง


ส่วนอีก 2,000 โดส จะฉีดให้กับสาธารณสุขด้านหน้า จำนวน 1,000 คนจัดสรรให้ อสม. 500 นาย ฝ่ายปกครอง 200 นาย ทหาร 130 นาย ,ตำรวจภูธร 50 นาย ตรวจคนเข้าเมืองตาก 50 นาย ศุลกากร 32 นาย แขวงทางหลวงตาก 28 นาย และผู้คุมเรือนจำ 10 นาย โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ส่วนในด้านของการติดตาม จังหวัดตากของได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเมื่อฉีดแล้วเสร็จ ก็จะให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนทำการสแกน Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 1, 7 และ 30 รวมทั้งเพื่อนัดหมายการฉีดเข็มที่ 2 ต่อไป