จ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

539

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการภาครัฐ เอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ ณ ลุมพินีสถาน ทรงมีพระราชดำรัสมีใจความสำคัญ ถึงความสำคัญในการส่งเสริมวิชาชีพช่างฝีมือซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถและฝีมือที่มีมาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและจัดแสดงนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน