นอภ.เมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่บริการรับลงทะเบียน “เราชนะ” 

576

นอภ.เมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่บริการรับลงทะเบียน “เราชนะ”

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการปฏิบัติงาน​ธนาคารกรุงไทยได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อมารับลงทะเบียน “เราชนะ” ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนทางเว็ปไซต์มาก่อน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับประชาชนที่ไม่ได้มารับบริการในวันนี้ ยังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทย จุดบริการชั้นล่างอาคาร สาขาถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมืองพิษณุโลกตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564