รพ.แม่สอด รับมอบวัคซีนป้องกัน COVID-19 เตรียมฉีดครั้งแรก  2 มี.ค.นี้

328

รพ.แม่สอด รับมอบวัคซีนป้องกัน COVID-19 เตรียมฉีดครั้งแรก  2 มี.ค.นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่คลังยา โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5,000 โด๊ส


สำหรับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็น 1 ใน 13 จังหวัดแรก ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กำหนดแผนการกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่เป้าหมายที่มีการระบาดและเป็นพื้นที่ควบคุม โดยกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนระยะแรก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย ซึ่งจะมีการให้บริการฉีดครั้งแรกในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นี้