จังหวัดตาก ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยเป็นการประชุม Video Conference ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  สาระในการประชุม คือ การแจ้งคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และคำสั่งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก การแจ้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาผลการดำเนินการของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ได้แก่ ฝ่ายจัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก ฝ่ายจัดทำและเก็บรักษาคนโทน้ำอภิเษก ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษกและฝ่ายพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ วัดสุทัศน เทพวราราม  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งมอบคนโทน้ำอภิเษกและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้จังหวัดตากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย คนโทน้ำอภิเษก จำนวน 1 ใบ ขันน้ำสาครพร้อมที่ตัก 1 ชุด  เทียนชัย 1 เล่ม เทียนมหามงคล 1 เล่ม และเทียนพุทธาภิเษก 2 เล่ม

ในส่วนของจังหวัดตาก มีกำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 -12.38 น.   ณ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล บริเวณวัดพระพุทธบาทเขาหนาม ต.บ้านนา อ.สามเงา  จากนั้นจะจัดขบวนเชิญขันน้ำสาครไปยังพระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก  สำหรับวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10-22.00 น. เป็นพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ และวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา  9.00 น. พิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่นจังหวัดตาก