ผู้ว่าฯ ตาก มอบรางวัลครูดีเด่น นักเรียนแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชา

770

ผู้ว่าฯ ตาก มอบรางวัลครูดีเด่น นักเรียนแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 09.15 น. ที่วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบรางวัลครูดีเด่น และเปิดการแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชาของ นักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลู นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบรางวัลครูดีเด่น และนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนพลูหลวงวิทยา ประจำปี 2563 ให้แก่ครูเด่น จำนวน 3 คน ได้แก่ นางอาวีนา โชติกะ ครูระดับชั้นอนุบาล , นางนริศรา เมฆขจร ครูระดับชั้นประถมศึกษา และนางสาววิจิตรา แหงบุญ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา  มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ ให้แก่ เด็กหญิงอภิชญา ทองดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาไทย และมอบรางวัล “เยาวชนคนดี ศรีสังคม” ให้แก่ นางสาวปราณี แซ่ว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชมเชย จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ระดับจังหวัด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับวัดโคกพลู จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดโคกพลู และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การวาดภาพระบายสีวันมาฆบูชา ของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา , การเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา , การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและการเวียนเทียนรอบอุโบสถของนักเรียน , การตอบปัญหาธรรมะ , การกล่าวสุนทรพจน์ และการกล่าวคำอาราธนาในพระพุทธศาสนาของนักเรียน