พะเยา ชาวบ้านพาลูกจูงหลานเข้าทำบุญวันมาฆบูชา(คลิป)

629

พะเยา ชาวบ้านพาลูกจูงหลานเข้าทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาได้พากัน นำบุตรหลาน เข้าวัดทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เช้า ทั่วจังหวัดพะเยา ที่วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง )ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และวัดแม่ใสตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญตักบาตรไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล วันสำคัญวันมาฆบูชา

สำหรับวันมาฆบูชา คือเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้า ให้ “โอวาทปาติโมกข์” เป็นหลักธรรมอันเป็นหลักหัวใจสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้แก่พระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปในวันนั้น ได้แก่ การทำความดี, ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์