“สระสองห้อง” แหล่งน้ำประวัติศาสตร์เมืองสองแคว สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อย การดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง ในเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยนำไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมกันทั่วประเทศ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดทำปะรำพิธี และบันไดทางลงไปประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงบริเวณโดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพิษณุโลกให้รับผิดชอบ ขณะนี้แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกยังได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสมพระเกียรติ

ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำต้นบัวมาปลูกรอบ “สระสองห้อง” เพื่อให้เกิดความสวยงาม พร้อมทั้งมีการเตรียมปลูกหญ้าบริเวณรอบสระสองห้องทางด้านทิศเหนือ และทหารจาก ส.พัน.4 พล.ร.4 กองทัพภาคที่ 3 รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถน้ำมาฉีดบริเวณสนามหญ้าโดยรอบสระสองห้อง พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีในครั้งนี้ เพื่อรองรับประชาชนและข้าราชการจำนวนนับ 10,000 คน ที่จะเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสมหามงคลที่จะได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

“สระสองห้อง”ตั้งอยู่ทางด้านทิศทางตะวันตก นอกกำแพงพระราชวังจันทน์ลักษณะเป็นสระใหญ่ ยาวตามแกน
ทิศเหนือ-ใต้ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร มีเกาะกลางน้ำและมีคันดินที่เตี้ยกว่าตัวเกาะกั้นกลางสระ ทำให้แบ่งพื้นที่สระออกเป็นสองส่วน ดังที่เรียกกันว่า “สระสองห้อง” ซึ่งเคยนำใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร