หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์โครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะถนนหมาย 12 แม่สอด-ตาก เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้าแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวทางหลวงตากที่ 2 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 2 ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตลอดจนทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอด หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลใหม่ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและผู้เสียชีวิต ของประชาชน บนทางหลวง รวมถึงการบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้ถนน

โดยเฉพาะถนนทางหลวง หมายเลข 12 แม่สอด-ตาก เป็นถนนที่มีจุดเสี่ยงหลายจุด และมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เช่นบริเวณ กม.16 +800 โค้งหน้าวัดโพธิคุณ บริเวณ กม.23+500 – กม. 24+000 เขาพะวอ ซึ่งเป็นทางลงเขาและโค้งรูปตัว S บริเวณกม. 26+400 – กม.26+500 บริเวณโค้งปางหน่อไม้ ซึ่งเป็นทางลงเขาและเป็นทางโค้ง รวมทั้ง บริเวณ กม. 28+000 – กม.29+530 บริเวณผาระกา หรือโค้ง 100 ศพ ซึ่งเป็นทางโค้งรูปตัว S เป็นต้น


นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวทางหลวงตากที่ 2 เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและ อำนวยความสะดวก ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีการคืนพื้นที่ถนนที่มีการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และไฟส่องสว่างกลางคืน บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาต้องอยู่ประจำพื้นที่ก่อสร้าง กรณีหากเกิดเหตุต้องเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุด มีการติดป้าย Your speed และไฟบนถนนสามารถใช้งานได้จริงทุกจุด และมีการทำความสะอาดถนน กำหนดให้มีป้ายรณรงค์ 2 banner คู่กัน ตามราวสะพานทุกที่ คือ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดและ มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งป้ายบอกเส้นทางเลี่ยงให้ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดเส้นทางก่อสร้าง ตั้งจุดบริการพร้อมทั้งให้บริการตรวจสภาพรถ ก่อนการเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทาง และกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

โดยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและผู้เสียชีวิต บนทางหลวงที่รับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 หรือช่วง 7 วันอันตราย รวมถึงมุ่งเน้นในการให้บริการทางถนน บริการข้อมูลการเดินทาง ที่ผักผ่อน น้ำดื่ม ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น