ไลออนส์พิษณุโลก จัดกิจกรรมไถ่ชีวิต โค-กระบือ

นางสาวคนึงนิจ นาสมใจ นายกสโมสรไลออนส์พิษณุโลก เปิดเผยว่า สโมสรไลออนส์พิษณุโลก ภาค 310 เอ 2 ดำเนินโครงการกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 กำหนดจัดพิธีทำบุญไถ่ชีวิตน้องโคที่วัดใหญ่ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวคนึงนิจ กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงโรงพยาบาลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ่านธนาคารออมสิน สาขาเทสโก้โลตัส ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก บัญชีเลขที่ 020273842268