มทภ.3 มอบหมาย หน.ส่วนปฏิบัติการ บก.คฟป.ทภ.3 สน.วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.เสียชีวิต

478

มทภ.3 มอบหมาย หน.ส่วนปฏิบัติการ บก.คฟป.ทภ.3 สน.วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.เสียชีวิต

วันที่ 24 ก.พ.64 เวลา 15.00  น. พล.ท. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  มอบหมาย ให้ พ.อ.เกรียงศักดิ์   ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือจาก แม่ทัพภาคที่ 3  ให้กับบิดามารดาของ ด.ญ. ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา ที่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จว.ช.ม.พร้อมประสานงานกับทางอำเภอแม่แจ่ม เพื่อรับทราบการให้ความช่วยเหลือของหน่วยต่างๆ

สำหรับ ด.ญ.ณัฐวลัญช์  อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย ซึ่งทางครอบครัวได้ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่บ้านพัก ภายในหมู่บ้านแม่แฮน้อย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม โดยน้องเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดี เป็นจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชน โดยช่วยกันทำแนวกันไฟป่าเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลามเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อมเกิดมลพิษ เกิดภัยอันตรายต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าและคนที่อาศัยอยู่กับป่าด้วยแต่น้องโชคร้ายที่ต้องมาเสียชีวิต ดังนั้นทาง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวในครั้งนี้