อุตรดิตถ์ พร้อมจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564

771

จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมจะจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูวีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด


ที่ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 โดยมีการหารือและนำเสนอผลการดำเนินงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ ซึ่งจากเดิมจังหวัดอุตรดิตถ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้ร่วมกันจัดงาน ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2564 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เนื่องจากสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รอบใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯให้เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันจำนวนมากออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด


ทั้งนี้ ล่าสุดสถานการณ์ได้คลี่คลายลง ประกอบกับผู้ป่วยที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รักษาหายทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีมติ ให้ผ่อนคลายมาตรการในบางประเภทกิจการและกิจกรรม โดยได้มีประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อผ่อนคลายมาตรการในประเภทกิจการและกิจกรรมในการจัดงานเทศกาลประจำปีแล้ว จึงมีการประชุมเพื่อกำหนดการจัดงาน มติที่ประชุมกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564 และพิจารณาการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในงาน ได้แก่ พิธีเปิดงานและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ช่วงเช้ามีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และพิธีบวงสรวง เพื่อสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนภาคบ่ายชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่เครื่องบวงสรวงเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก และพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
นอกจากนี้ยังจะมีการออกร้านของเหล่ากาชาด ลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาด การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัย การเดินผ้าไทยการกุศล การออกร้านของส่วนราชการ ภาคเอกชน และอำเภอต่าง ๆ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องถิ่นและท้องที่สามัคคีเสียงทอง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ลิเก และชมคอนเสิร์ตศิลปินที่ได้รับความนิยม ตลอด 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน