จังหวัดตาก เปิดปฏิบัติการสู้ไฟป่าและภัยแล้ง ของอำเภอบ้านตาก

556

จังหวัดตาก เปิดปฏิบัติการสู้ไฟป่าและภัยแล้ง ของอำเภอบ้านตาก

 

วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันภัยตากไฟป่าและหมอกควัน (กิจกรรม KICK OFF) ประจำปี 2564 โดยการบูรณาการส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพลจาก มทบ.310 /สจป. 4 /สบอ. 14 รวมทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติการร่วมกันดูแลบ้านเมืองในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด (1 มีค – 30 เมย 2554) เน้นการเคาะประตูบ้าน การตั้งด่าน การลาดตระเวน การดับไฟ ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคโควิด-19 และป้องกันการขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย


โดยได้มอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน สิ่งของจากชมรมแม่บ้านมหาดไทย และอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบลทั้ง 7 ตำบล และหน่วยป่าไม้กับหน่วยอุทยาน รวมทั้งปล่อยแถวยานพาหนะและกำลังพล


ซึ่งมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอบ้านตาก จิตอาสา พระราชทาน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาก