กองพันทหารม้าที่ 28 พล.ม.1 ช่วยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 2 พี่น้องพิการทางหู 

593

กองพันทหารม้าที่ 28 พล.ม.1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ 2 พี่น้อง พิการทางหู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นาย บุญเนียม สุขมา และ นาง กลั่น สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาตั้งแต่กำเนิด(เป็นใบ้)

ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างเป็นวันที่ 8 ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป