พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 40 ปี ลูก 4 พิการ 2 เบื้องต้นมอบสื่งของและเงินสงเคราะห์

815

พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 40 ปี ลูก 4 พิการ 2 เบื้องต้นมอบสื่งของและเงินสงเคราะห์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังจากมีสื่อโซเซียลเผยแพร่ข่าวออกไป กรณี หญิงวัย 40 ปี เลี้ยงบุตรคนเดียว 4 คน ซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดจำนวน 2 คน เป็นออสทิสติก 1 ราย และโปลิโอ พิการติดเตียง 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 13:30 น. นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก และนายบรรจบ ทรัพย์ขำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าว

พบหญิงวัย 40 ปี เลี้ยงบุตรคนเดียว 4 คน ซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดจำนวน 2 คน เป็นออสทิสติก 1 ราย และโปลิโอ พิการเตียง 1 ราย ส่วนบุตรชายและบุตรสาวอีก 2 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.5 และ ป.6 ที่โรงเรียนสระโคล่ ส่วนสามีแยกทางกัน ทำให้หญิงดังกล่าว มีความลำบากในการดำรงชีพ ประกอบกับงานไม่ได้ทำ

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ขาดรายได้ โดยมีเพียงรายได้จากเบี้ยยังชีพความพิการของบุตร 2 คน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตนเองเท่านั้น รวมทั้งมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอีกด้วย และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพราะบ้านถูกยึด เนื่องจากเอาที่ดินไปจำนอง และไม่มีเงินส่ง จึงทำให้ถูกขับไล่ออกจากที่ดิน จึงต้องมาอาศัยบ้านเช่าของผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน รมว.พม. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึง ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และทางศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และทางศูนย์ฯ จะติดตามเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง