ท่าขึ้เหล็ก “ร้อน” ประชาชนเดินขบวนประท้วงกองทัพเมียนมา ร้านค้าปิดขายสินค้า(คลิป)

543

ท่าขึ้เหล็ก “ร้อน” ประชาชนเดินขบวนประท้วงกองทัพเมียนมา ร้านค้าปิดขายสินค้า(คลิป)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานข่าวแจ้งว่าสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองของประชาชนเมียนมาในพืันที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ตรงข้ามอำดภอแม่สาย จังกวัดเชียงราย  ประมาณ 3,000 คน เดินขบวนประท้วงต่อต้านกองทัพเมียนมา  โดยเดินขบวนไปตามเส้นทางบนถนนหมายเลข 4 (ฺBoyoke Aung San Road)

รายวานข่าวแจ้งว่า วันนี้เป็นการนัดการชุมนุมประท้วงใหญ่ในทุกพื้นทึ่ของเมียนมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมขบวนประท้วงไปตลอดเส้นทางการเดินขบวน โดยในพื้นที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ได้ทำการปิดทำการ ไม่มีการค้าขาย เพื่อเป็นการแสดงอารยะขัดขืนเพื่อต่อต้านกองทัพ  คาดว่าจะมีราษฎรในพื้นที่ จว.ท่าขี้เหล็ก  เข้าร่วมการเดินประท้วงตลอดทั้งวัน และยอดผู้เข้าร่วมการชุมนุมน่าจะเพิ่มขี้นอีก

อย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วงยังไม่มีการเดินประท้วงไปปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2(ฝั่งเมียนมา) ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อฝ่ายไทย /เจ้าหน้าที่ของเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก  ยังไม่มีการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม การเดินประท้วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Cr : @[email protected]