สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รักษาผู้ป่วยโควิด-19

482

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 22 ก.พ. 64 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารกองกิจการในพระองค์

สำหรับจังหวัดตาก โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ Isolation gown (เสื้อคลุมที่ใส่สำหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง) จำนวน 1,500 ชิ้น , Coverall gown (เสื้อคลุม PPE) จำนวน 500 ชิ้น และ Reusable isolation gown (เสื้อคลุมกันน้ำแบบซักได้) จำนวน 1,500 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 3,500 ชิ้น เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป