แม่สอด เริ่มเปิดการเรียนการสอนวันนี้เต็มรูปแบบเป็นวันแรก ในขณะที่บางโรงเรียนยังคงปิดเนื่องจากโควิด 19 (คลิป)

586

โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเริ่มเปิดการเรียนการสอนวันนี้เต็มรูปแบบเป็นวันแรก ในขณะที่บางโรงเรียนยังคงมีการปิดเนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ 22 ก.พ. 64 หลายโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน เริ่มเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ วันนี้เป็นวันแรกหลังจากมีการปิดโรงเรียน ในช่วงเดืนที่ผ่านมา หลายครั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ต้องทำการเรียนการสอน ในรูปออนไลน์แทน


โดยพบว่า ทางโรงเรียน ได้มีมาตรการ คัดกรองป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มข้น ในขณะที่บางโรงเรียน มีมาตรการคัดกรองเชิงรุก และขอความร่วมมือ นักเรียนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงก่อนหน้านี้ ให้พักเรียนไปก่อนเป็นเวลา 7 วัน


ส่วนโรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และมีนักเรียนอาศัยในพื้นที่เสี่ยง ยังคงประกาศปิดโรงเรียนอีกระยะหนึ่ง เช่น โรงเรียนท่าอาจ และโรงเรียนแม่สอด ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด19