พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ งดจัดงาน “วันนักข่าว 5 มี.ค.” มีกิจกรรมเพียงทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

643

พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ งดจัดงาน “วันนักข่าว 5 มี.ค.” มีกิจกรรมเพียงทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

นายสุรสีห์ โมกข์เกียรติคุณ  ประชาสัมพันธ์สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และบรรณาธิการเพจสมรภูมิข่าวด่วนโพสต์ -ออนไลน์ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงาน “วันนักข่าว 5 มีนาคม”เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ปีนี้สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ได้มีมติงดจัดงาน”วันนักข่าว”  เพื่อพบปะสังสรรค์กับส่วนราชการและภาคเอกชน กับสื่อมวลชนในสังกัด ในอันที่จะสร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์อันดี มาตามลำดับนั้น

นายสุรสีห์ กล่าวอีกว่า ในการนี้สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เข้าใจถึงสถานการณ์ เนื่องจากอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม จึงกำหนดจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนผู้ล่วงลับ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดธรรมเกษตร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก