แม่สาย เปิดด่านพรมแดนแห่งที่ 2  หลังจากผู้ประท้วงเมียนมาปิดถนนก่อนเที่ยงวัน

736

แม่สาย เปิดด่านพรมแดนแห่งที่ 2  หลังจากผู้ประท้วงเมียนมาปิดถนนก่อนเที่ยงวัน

วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 11.30 น. ประชาชนกลุ่มผู้ประท้วงชาวเมียนมา ได้รวมตัวปิดถนน บริเวณหน้าด่านสะพานแห่งที่ 2 ไทย- เมียนมา ฝั่งท่าขี้เหล็ก ทำให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าไทย-เมียนมา ไม่สามารถสัญจรข้ามด่านพรมแดนไปมาได้ จึงมีการปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ไว้ชั่วคราว ต่อมาเวลา 13.00 น. มีด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 เปิดตามปกติอีกแล้วคับ

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  / รายงาน