อุตรดิตถ์ เด็ก-เยาวชน แสดงโขนรามเกียรติ์ตอน “สีดาหาย ถวายพล ยกรบ”

1139

อุตรดิตถ์ เด็ก-เยาวชน แสดงโขนรามเกียรติ์ตอน “สีดาหาย ถวายพล ยกรบ”


.
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ตอน “สีดาหาย ถวายพล ยกรบ” ภายใต้โครงการเด็กไทยหัวใจโขน ครั้งที่ 1 “นาฏยรื่นรมย์ ชื่นชมไทย” จัดโดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง และผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ มาถ่ายทอดวิชาด้านการแสดงโขนให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมจากสถานศึกษา 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 130 คน


.
นางรัตนา กล่าวว่า โขนไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ควรถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังได้รู้และสืบทอด ไม่ให้สูญหายไป นอกจากนั้นจะทำให้เด็กอ่อนโยน มีความสามัคคี และมีวินัย
.เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมแสดงสามารถทำการแสดงได้อย่างสวยงาม น่าประทับใจผู้ชม

เครดิตภาพ/ สวท.อุตรดิตถ์