บชร.3 จัดพิธีพระราชทานแพะฯ เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

517

บชร.3 จัดพิธีพระราชทานแพะฯ เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2564.กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) จัดพิธีพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ให้กับกลุ่มเครื่อข่ายผู้เลี้ยงแพะวิสากิจชุมชนกลุ่มดาวล้อมเดือน ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10.ตัว

โดยมี พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานพันธุ์แพะ รับมอบสุจิบัตร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพิธีจัดขึ้น ณ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประชาชน ผู้ได้รับพระราชทานแพะ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และข้าราชการกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมพิธี

ผลการปฏิบัติประชาชนผู้ได้รับพระราชทานพันธุ์แพะ ต่างมีความปลาบปลื้ม  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ทรงสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะให้เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อไปรายได้เสริม นำใช้เลี้ยงชีพต่อไป และในวันเดียวกันได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงแพะ ให้กับเกษตรกร ก่อนที่จะได้นำแพะที่ได้รับพระราชทานเดินทางกลับภูมิลำเนา ต่อไป