นอภ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม”ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น” ครั้งที่ 78

643

นอภ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม”ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น” ครั้งที่ 78

วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดพริก, อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 38 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในเขตตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายเช้า  บุญเรือง อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 47/5 ม.2 บ้านท่าโรงตะวันออก  ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก

2.นายวงเดือน  พลประถม  บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ม.3 บ้านยางโทน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก

3.นางกุม บุตรครบุรี อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 300/18 ม.5 บ้านวังส้มซ่าคุ้มวัง ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก

สำหรับกิจกรรม “ปั่นกันวันพุธเ เยี่ยมบ้านยามเย็น” จัดกันเป็นประจำทุกวันพุธ