มทบ.36 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อำเภอหล่มสัก

เมื่อ 27 มี.ย.62, 1730 ศบภ.มทบ.36 โดย ร้อย.บภ. ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย รถ FTS จำนวน 2 คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย บริเวณพื้นที่ ม.2, ม.3 ม.4, ม.5, ม.15, ม.16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จว.พ.ช. มีบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 52 หลังคาเรือน รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป