นายก อบจ.อุตรดิตถ์ถือฤกษ์ดีวันพฤหัสบดีหรือวันครูเข้าทำงานวันแรก(คลิป)

501

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ถือฤกษ์ดีวันพฤหัสบดีหรือวันครูเข้าทำงานวันแรก

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อม ส.อบจ 24 เขต ถือฤกษ์ดีเวลา 08.59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำ จังหวัดอุตรดิตถ์ , อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก และพระพุทธรูปภายในห้องทำงาน นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ก่อนจะนั่งเก้าอี้ ในตำแหน่งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสมัยที่ 4


บรรยากาศที่ด้านสำนักงาน อบจ.อุตรดิตถ์ คึกคักแต่เช้า เมื่อ ข้าราชการ จนท.และพนักงาน ต่างตั้งแถวเพื่อรอมอบดอกไม้ เป็นการต้อนรับนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ทีมผู้บริหาร และ ส.อบจ. 24 เขต โอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ถือฤกษ์เวลา 09.19 น. เข้าสู่ห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เช่นดียวกับ ส. อบจ. แม้วันนี้ยังไม่เปิดประชุมสภา แต่ จนท.เปิดห้องประชุมสภาให้ เพื่อได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จัก เนื่องจาก ส.อบจ. 24 เขต เป็น ส.อบจ.หน้าใหม่มากถึง 21 คน ก่อนกำหนดเปิดประชุมสภานัดแรก เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาฯ

 

นายชัยศิริ กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยังคงให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นสมัยที่ 4 ซึ่งทีมผู้บริหารยังคงเป็นชุดเดิม เพื่อให้การบริหารงานได้เดินหน้าต่อ นั่นก็คือ สานงานต่อ ก่องานใหม่ ซึ่ง หลังจากแถลงนโยบายต่อสภา อบจ.อุตรดิตถ์ นโยบายเร่งด่วนคือ ด้านสิ่งสาธารณูปโภค ถนน และน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขุดเจาะบ่อบาดาล อย่างไรก็ตาม ยังคงถือฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล วันครู หรือ วันพฤหัสบดี ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุตรดิตถ์เป็น สมัยที่ 4


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน