พิษณุโลก จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ครอบคลุม 6 จังหวัด  1 เม.ย.นี้

นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสำนักพระราชวัง จะดำเนินการมอบภารกิจเกี่ยวกับวิธีการศพให้กับรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม รับไปดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยกระทรวงวัฒนธรรม มีแผนการรับมอบภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในระยะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบาย เกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักของสำนักพระราชวังที่กำหนด ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

นางสุวิมล กล่าวอีกว่า ในระดับภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รับไปดำเนินการ โดยมอบหมายเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ขยายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  3-16 และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

นางสุวิมล กล่าวด้วยว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 ซึ่งมีจังหวัดในพื้นที่รวม 6 จังหวัดคือเพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชรสุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก โดยให้จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการจัดหาพื้นที่พร้อมอาคารสถานที่เป็นศูนย์ ปฏิบัติการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และที่ปฏิบัติงานของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรม เพื่อรองรับภารกิจโดยพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

“สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกแล้ว ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกโดยรับความเมตตาจากพระครูปลัด วีรวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 สำหรับเป็นสถานที่ ปฏิบัติงานและเก็บเครื่องประกอบเกียรติยศของเขต 7 เป็นการชั่วคราว”นางสุวิมลกล่าว