กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ  9 จังหวัดเริ่มมีหมอกควัน

431

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ  9 จังหวัดเริ่มมีหมอกควัน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์.2564 เวลา 08.00 น. กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวและลมมีกำลังอ่อนลง ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น ประกอบกับบางพื้นที่ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

รายงานล่าสุดเช้าวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 34 – 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 55 – 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 63 – 175  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยที่จังหวัดลำปาง  เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ตากลำพูน สุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร พบมีค่า PM 2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) วันนี้ พบจำนวน 271 จุด โดยเฉพาะใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 159 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 92 จุด

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้สั่งการชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย้างต่อเนื่อง  ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่