พิษณุโลก  “ก้าวท้าใจ 100 วัน 100 กิโลเมตร SEASON 3”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ 100 วัน 100 กิโลเมตร SEASON 3 โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 9 อำเภอ ประชาชน นิสิตนักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ อาหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยมีชุมชนเป็นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามนโยบาย เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกิจกรรม  ก้าวท้าใจ ทั้ง Season 1 และseason 2 จากผลความสำเร็จที่ผ่านมาจึงนำมาสู่การจัดทำโครงการ “ก้าวท้าใจ season 3” ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อเนื่อง ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการ          ออกกำลังกาย

ซึ่งใน Season นี้ ได้เพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้หลากหลาย และท้าทาย นอกจาก การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และ คีตะมวยไทย ที่ได้ดำเนินการใน ก้าวท้าใจ Season 2 ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายระยะทาง เวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบจะทำการบันทึกแต้มสุขภาพ (Health point) โดยจะมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุก และลุ้นรับของรางวัลตลอด season 3 นี้

ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน ภายใต้กิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 3 นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายเขตสุขภาพที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข