อุตรดิตถ์ พิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตดูดทราย

671

อุตรดิตถ์ พิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตดูดทราย
เมื่อวันที่​15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดูดทราย จำนวน 5 รายพื้นที่ 7 แปลง

คณะอนุกรรมการฯ ได้นัดออกตรวจสถานที่บริเวณขออนุญาตทั้งหมด ในเวลา 09.00น. ในเขตอำเภอพิชัย ตรอน และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยคณะอนุกรรมการฯได้นัดประชุมผลการพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตฯในเวลา 13.30 น. ผลการพิจารณา ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯมีมติเห็นชอบผลการต่อใบอนุญาตทั้ง 5 รายจากจำนวนพื้นที่ 7 แปลง


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน