นอภ.เมืองพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมปั่นสักการะศาลหลักเมือง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น ห้องประชุมอำเภอเมืองพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้นศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ปั่นสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และทีมจัดงานเข้าร่วมประชุมอย่าวพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรม ปั่นสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 และจัดงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อให้พี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง รู้จักศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกอีกแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งส่งเสริม การสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นสักการะศาลหลักเมืองในครั้งนี้ จำนวน 1,622 คน