412

บก.ศฟป.ทภ.3 สน.ส่งเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพื้นที่ลำพูน-ชียงใหม่

วัน่ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า  วันนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32   ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่  ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ในพื้นที่ อำเภอฮอด ศูนย์บัญชาการฯอำเภอฮอด รับทราบจุดความร้อน (รอบเช้า) ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64 จำนวน 7 จุด ได้สั่งการให้ชุดเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่แล้ว แต่มีบางพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯเข้าควบคุมจุดความร้อนได้  แล้วกลับมาไหม้อีกครั้ง จึงต้องนำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32   ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อีกรอบเพื่อให้ไฟดับสนิท

ในส่วนของ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงวันที่ 14 ก.พ.64 เพื่อขอรับการสนับสนุนอากาศยานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน  เนื่องจากขณะนี้ได้มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวนหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ ตำบลก้อ อำเภอลี้ ได้เกิดไฟปาเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง เบื้องต้นอำเภอลี้ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเครือข่ายในพื้นที่ตำบลก้อ เข้าดำเนินการดับไฟได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ไฟป่ายังคงลุกลามขึ้นไปตามแนวสันเขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะลุกลามข้ามแนวสันเขา ก่อให้เกิดไฟป่าเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง

ขณะที่บ่ายวันนี้มีกลุ่มจิตอาสานำน้ำดื่ม หน้ากากป้องกันควันไฟ และสิ่งของอุปโภคมามอบให้กับนักบินและเจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ