พะเยา ฝนมาห่าแรก ต้านหมอกควันไม่เป็นผล ค่ายังเกินมาตรฐาน จนท.ไฟป่าเร่งดับไฟป่า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าอากาศเย็น แต่ยังมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ ถึงแม้ว่าวันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตก ลงมาห่าแรกแต่ก็ไม่ทำให้ค่าของฝุ่นละอองในลดลงแต่อย่างใด ในช่วงสายและกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน กระจายไปทั่วบริเวณ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่ลดต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ทางนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ทำหนังสือ ขอความร่วมมือ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผู้ประกอบการอื่น ขอให้งด ดำเนินการ ไว้ชั่วคราว เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะลานตาก พืชผลทางการเกษตร ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นควรสะสม พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาอย่างเด็ดขาดช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ช่วง 60 วันอันตราย พบมีการเผาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา นำอุปกรณ์ดับไฟ มอบให้กับเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้เครือข่ายในพื้นที่ ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าขึ้นในพื้นที่

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว