จังหวัดตาก ใช้พื้นที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน เป็น รพ.สนามรองรับโควิด-19(คลิป)

568

จังหวัดตาก ใช้พื้นที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน เป็น รพ.สนามรองรับโควิด-19

วันที่ 12 กุมภาพันธ์.นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วย ทีมสาธารณสุขจังหวัดตาก ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ทำประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นชอบจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้กับ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก

โดยมีชาวบ้านพื้นทีใกล้เคียง  ซึ่งเป็นเขตติดต่อ ของเทศบาลนครแม่สอด  คือชาวบ้านร่วมใจ พัฒนา  หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วม รับฟังและเสนอความคิดเห็น ในครั้งนี้

ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการนำเสนอข้อมูล  สำหรับโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะต้องมีการจัด ตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข โดย คำนึงประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง  และถือเป็นแผนการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก  ซึ่งแม้ว่าในขณะนี้ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่ ยังคงสามารถรองรับสถานการณ์ จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่พบจำนวนเพิ่มขึ้น แต่เพื่อเป็นการเตรียมแผน รองรับ จึงจำเป็นต้องมีการ หารือ และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนใกล้เคียงก่อน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนในที่ประชุม ต่างยกมือ แสดงความเห็นด้วย โดยไม่มีผู้คัดค้าน  เพื่ออนุญาตให้สามารถใช้สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก  ในการจัดตั้งโรงพยาบาล ในการ ช่วยเหลือและรองรับสถานการณ์การแพระระบาดของโควิด 19 ในอนาคต