เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอท่าปลา

509

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอท่าปลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนายธงชัย ลาวะปานา อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยอยู่ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ย่า พ่อ แม่และลูกชาย


ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้แก่ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม พัดลม และหม้อหุงข้าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน