กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาต่อเนื่อง  ล่าสุดค่า PM 2.5 พุ่งสูงสุดพื้นที่อำเภอแม่สอด

670

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาต่อเนื่อง  ล่าสุดค่า PM 2.5 พุ่งสูงสุดพื้นที่อำเภอแม่สอด

วันที่ 12 มกราคม 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

บก.คฟป.ทภ.3 สน. ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย เนื่องจากในช่วงนี้ฝนไม่มีและลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ปัญหาหมอกควันกระทบกับประชาชน

รายงานล่าสุดเช้าวันนี้ สำหรับพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13 – 56  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 23 – 83  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 13 – 114   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยที่จังหวัดตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด พบมีค่า PM 2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ เนื่องจากพบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่

ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) วันนี้ พบจำนวน 302  จุด โดยเฉพาะใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 161จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 111จุด และเขต สปก. จำนวน 15 จุด