569

กกล.ผาเมือง เข้มแนวชายแดนเหนือ ระบุ”อาข่า-ว้า” แถวหน้าขบวนยาเสพติด พบขายออนไลน์เชื่อมโยงเครือข่าย

วันที่ 11 กุมภากันธ์ 2564 รายงานจากแหล่งข่าวชายแดนภาคเหนือถึงสถานการณ์ขบวนการยาเสพติดว่าปัจจุบันพบกลุ่มอาข่า มีบทบาทสำคัญในขบวนการยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการติดต่อซื้อขายยาผ่านระบบออนไลน์เชื่อมโยงหลายส่วน เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่เดิมจะมีการเพ่งเล็งเฉพาะกลุ่มมูเซอ  ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย แต่ภายหลังกลุ่มดังกล่าวถูกทางการสหภาพเมียนมา ปราบปรามหลายครั้ง จึงทำให้ลดบทบาทในการเป็นผู้ผลิตยาเสพติดรายย่อยรวมทั้งการรวบรวมยา

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับพื้นที่ที่กองกำลังผาเมืองมีการเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด คือบ้านปูนาโก เมืองตูม สหภาพเมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ล่างสุดขึ้นไปทางเหนือของเมืองตูม ประมาณ 60 – 70 กิโลเมตร  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขา ทางการเมียนมายังเข้าไปไม่ถึง กลุ่มขบวนการต่างๆจะมารวมตัวที่บริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอีกแห่งหนึ่งแทนบ้านปูนาโก สหภาพเมียนมา ที่มีบทบาทในการค้ายาเสพติดกลุ่มใหม่

ข่าวแจ้งด้วยว่า สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนยังคงมีต่อเนื่อง  โดยกลุ่มว้าตอนเหนือเป็นกลุ่มหลักในการผลิตยาไอซ์  ซึ่งกองกำลังผาเมืองยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการสกรีนชายแดนอย่างเข้มข้น โอกาสที่จะมียาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาค่อนข้างยาก มีเพียงล็อตเล็กๆที่ทยอยเข้ามาเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่  ขณะที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมักจะนำยาไปส่งทางภาคตะวันออกฉียงเหนือมากขึ้น  ทั้งนี้ยาเสพติดยังคงมีอยู่ในพื้นที่จำนวนมากพอสมควร  ตามออเดอร์การสั่ง   ซึ่งเมื่อได้ออเดอร์จะมีการรวบรวมยาตามกลุ่มตางๆมาเพื่อส่งเข้าในพื้นที่ตอนในจะเห็นได้ว่ายาที่จับได้แต่ละครั้งรูปแบบและสัญญาลักษณ์ ที่บรรจุหีบห่อจะคละกัน แต่ตัวยาจะไม่เปลี่ยน เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจากตลาด

ด้านพลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ทั้งนี้กองกำลังผาเมือง ยังคงมีมาตรการเข้มข้นในการจัดกำลังเฝ้าตรวจ ลาดตระเวนตามแนวชายแดน ซึ่งมีการจัดกำลังจากกองหนุน  เสริมด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีอยู่  ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนเกิดผลเป็นรูปธรรม